A

K

C

I

J

A

Imate pitanje?

Mesing

Mesing je legura bakra i cinka, gdje je sadržaj cinka oko 40%. Alfa mesing sadrži 36% cinka i ima prostorno centriranu kubičnu rešetku. Ima dobre mehaničke osobine i otpornost na koroziju.

Profili:

Zahtev za ponudu

Zahte za ponudu